Rezerwacja2019-03-10T17:14:04+00:00

Co trzeba zrobić, aby dokonać rezerwacji?

Wystarczy wypełnić poniższy Formularz Zgłoszeniowy. Pola oznaczone gwiazdkami oznaczają dane niezbędne do dokonania rezerwacji, brak tych danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia.

W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas mailowo dokument potwierdzenia rezerwacji, wraz z indywidualnym numerem Państwa rezerwacji, szczegółową kalkulacją pobytu oraz wszystkimi danymi do dokonania przelewu.

W przypadku braku możliwości przyjęcia rezerwacji w proponowanym przez Państwa kształcie, wysłane zostaną informacje na temat dostępności innych wariantów.

Płatności i potwierdzenia

Rezerwacja pobytu sylwestrowego będzie ważna w przypadku uiszczenia zaliczki w wysokości 300 zł od osoby. Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentu potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana. 

Pozostałą część kwoty należy uiścić do 14.12.2018 na wysłane w potwierdzeniu rezerwacji konto, lub opłacić na miejscu podczas kwaterowania. Na miejscu przyjmowane będą jedynie wpłaty gotówkowe.

Za uiszczenie zaliczek oraz dokonania pełnej płatności odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji dla GRUPY.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, przesyłamy mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty.

Wystawiamy faktury VAT marża.

 *Ogólne warunki uczestnictwa określają wszelkie prawa i obowiązki Uczestnika, jak i Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.

** Polityka ochrony danych osobowych RODO