Sylwester z dziećmi 2022/2023

BON 500+

FAQ – Podstawowe informacje

FAQ

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z ustawią z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, art. 7. ust. 1. prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasło w dniu 31 marca 2023 r.

Jeśli program zostanie wznowiony, uaktualnimy informacje dotyczące płatności bonem.

Komu przysługuje bon?

  1. Dzieciom, którym przysługuje świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, oraz dzieciom uprawnionym do otrzymywania dodatku wychowawczego.
  2. Dzieciom, które urodzą się przed 31 grudnia 2021, w momencie uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego.
    Świadczeniem w formie bonu nie są objęte dzieci urodzone w 2022 r.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

  1. Dzieciom zdrowym, z przyznanym świadczeniem wychowawczym, tzw. 500+, przysługuje bon w wysokości 500 zł.
  2. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, oprócz podstawowego bonu o wartości 500 zł, przysługuje dodatkowe świadczenie w formie kolejnego bonu o wartości 500 zł, co finalnie daje kwotę 1 000 zł do wykorzystanie na pobyt 1 dziecka.

Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na 1 dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, które ma prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.
A zatem w przypadku pobytu z dwójką uprawnionych do skorzystania z bonu dzieci, dofinansowanie wynosi 1 000 zł, analogicznie z większą ilością dzieci.

Czy za pobyt sylwestrowy można zapłacić bonem za dzieci i za siebie, czy tylko za dzieci?

Impreza turystyczna (pobyt sylwestrowy), za którą płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, ma być realizowana na rzecz dziecka, na które przyznano bon, co za tym idzie usługi naszej firmy są świadczone na rzecz dziecka, gdy w pobycie sylwestrowym uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności?

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci, tzn. jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.

Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

Nie można wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.
W przypadku refundowanej rezygnacji z imprezy turystycznej środki pobrane z bonu zostaną zwrócone na ten sam bon.

Co w sytuacji, gdy koszt pakietu sylwestrowego przewyższa wartość bonu?

Jeśli cena pobytu sylwestrowego przekracza wartość bonu, to brakującą część można uzupełnić tradycyjnymi metodami płatności.

FAQ – Informacje techniczne

FAQ

INFORMACJE TECHNICZNE

Jak otrzymać bon?

Bon dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jeśli jest się osobą uprawnioną, należy zalogować się na swój profil na PUE ZUS.
Należy wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki: „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Jeśli się nie posiada profilu na PUE ZUS, należy się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).

Czy należy złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie bonu, należy go jedynie aktywować.
Aby to zrobić, należy zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Należy wybrać zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.
Następnie należy uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.