Centrum Usług Turystycznych
Amicus Anna Czachara

ul. Zaułek Rogoziński 5b/25,
51-116 Wrocław
NIP: 988-025-60-72

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 • drogą poczty elektronicznej pod adresem: rezerwacje@sylwesterwgorach.eu

 • telefonicznie pod numerami:

  • 665-757-199

  • 530-528-249
 • poprzez poniższy formularz kontaktowy

  Dokumenty do pobrania:

  Organizator oświadcza, iż

  • posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 9091,
  • posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02-675 przy  ul. Wołoskiej 22a, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.